Rekrutacja

ZASADY ZAPISU I KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 


Szanowni Państwo,
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 zostały przygotowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
Poniżej przedstawiamy oficjalny harmonogram i zasady rekrutacji dzieci 3-5 letnich do samorządowych przedszkoli w roku szkolnym 2014/2015:
- harmonogram rekrutacji  do  samorządowych  przedszkoli / oddziałów
  przedszkolnych  w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2014/2015
- organizacja edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2014/2015
- zasady  rekrutacji  do  samorządowych  przedszkoli  i  oddziałów
  przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci urodzonych
  w latach 2009-2011
- kryteria rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów
  przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2014/2015
- druk potwierdzenia woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2014/2015

Oświadczenia:
- oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko
- oświadczenie o wielodzietności rodziny
- oświadczenie o zatrudnieniu
- oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m. st. Warszawty
- oświadczenie o dziecku objętym nadzorem kuratora/asystenta rodziny/przebywającym w placówce opiekuńczo-wychowawczej